P.L.S - Solutions: www.pls.sk 

kore‘pondenčná adresa: SK-82109 Bratislava, Stará prievozská 2

e-mail: office@pls.sk 

telefón: +421 (905) 610918

klientský servis: Po-Pi 08:00-18:00 

e-mail: support@pls.sk