P.L.S - Solutions

Zameraním projektu je outsourcing správy Informačných Technológií.

Projekt je orientovaný na malé a stredné spoločnosti a živnostníkov.
Jeho súčasťou je:

  • Návrh a správa informačných a komunikačných systémov.
  • Konzultačná a analytická činnosť v oblasti informačných a komunikačných systémov.
  • Optimalizačná činnosť v oblasti informačných a komunikačných systémov.
  • Školiaca činnosť, so zameraním na konkrétne potreby klienta.
  • Tvorba a údržba web prezentácií.

    Využívanie služieb vo forme outsourcingu, umožňuje našim klientom efektívne využívať ľudské aj finančné zdroje.